25 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
25 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
76.23 kb
کیفیت:
500×499
{total} بازدید:
1
هوا دلگیر و بارانیست..... صدای رعد هم جاریست.... نه رویایی نه کابوسی...... هر آنچه هست بیداریست.... نمکدان میشود ابر و....... نمکها روی زخم دل....... و این آغاز یک موضوع تکراریست.... هنرها دارد این باران..... از آن لحظه که میبارد..... تبم در گریه میسوزد.... تحمل کینه میدوزد...... و تن هم طبق معمول همیشه.... پیله افسوس میدوزد..... دلم دلتنگ یاد توست...... دلم درگیر یاد توست.....