7 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
7 آبان, 1396
سایز فایل:
112.39 kb
کیفیت:
579×688
نظرات:
2
بازدید ها:
1
دختران شهر
به روستا فکر می کنند...
دختران روستا
در آرزوی شهر می میرند...
مردان کوچک
به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند...
مردان بزرگ
در آرزوی آرامش مردان کوچک
می میرند...
کدام پل
در کجای جهان
شکسته است...
که هیچ کس به خانه اش نمی رسد...!