اکتبر 29, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
اکتبر 29, 2017
سایز فایل:
112.39 kb
کیفیت:
579×688
نظرات:
2
بازدید ها:
1
دختران شهر
به روستا فکر می کنند...
دختران روستا
در آرزوی شهر می میرند...
مردان کوچک
به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند...
مردان بزرگ
در آرزوی آرامش مردان کوچک
می میرند...
کدام پل
در کجای جهان
شکسته است...
که هیچ کس به خانه اش نمی رسد...!
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
reyhane(ناظر)
عالی