امیر طاها
October 29, 2017
0 views

With

File Size

194.31 Kb

Dimension

500 x 375

Description

عصر است و ی فنجان چای و ی تخت و ی تو و ی من ...
هزار هزار حرف نگفته و ...سکوت منو چشمان پرگوی تو ...
لبخند بر لبانمان ... و اسم خواهری بر زبانمان ...
کاش میشد دراین غروب ...ک با شیم همگی در کنار هم ...View More
reyhan(ناظرارشد)
مرسی خستگیم در رفت داداشی جونم چسبید توپ
reyhan(ناظرارشد)
متن هم عالی بود مرسی