Let it Snow
25 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
25 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
10.5 kb
کیفیت:
223×226
{total} بازدید:
1
دیدی دلبر بی وفایی نکن که دوستان قصد جانت کرده اند من که بی وفا نیستم چرا دل زمن جدا داری نکند غیر من تو اشنا داری من که وجودم غرق صلح وصفاست خانه این دلم مکان محبت ووفاست نمی دانم چرا تو نظری سوی ما نداری