Let it Snow
26 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
5.89 kb
کیفیت:
241×209
{total} بازدید:
1
هموطن من وتو وما همه باهم در کنار هم برای سر افرازی وطن پاکمان ایران عزیز در انتخابات حضور پیدا می کنیم تا نشان دهیم ایرانی هستیم واز وطن وکشور عزیزمان دفاع می کنیم وهمیشه مقتدرانه اماده ایم از وجب وجب خاک پاک ایرا ن عزیز دفاع کنیم این انتخابات همیشه موجب سر افرازی کشور وجمهوری اسلامی ایران عزیز است چون مردم با حضور میلیونی وبی سا بقه خود دشمن را چون همیشه مایوس ونا امید می کنند وعده ما جمعه پای صندوقهای رای گیری در سراسر کشور عزیزمان من وتو ما می شویم برای عزت وسر بلندی ایران عزیز