26 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
10.05 kb
کیفیت:
259×194
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
من چون آهویی معصوم و مظلوم در کنار برکه ای زلال میدیم تورا ... اکنون ک نامه ی جوانی طی شدوان تازه بهار زندگانی دی شد ... واکنون ک با نیامدنت در بزم من ونبودنت در کنارم آزارم می دهی ... اکنون ک با کلاغ های بی وقت ک غار غار کنان در گوش تو زمزه ی واهی می کنند و تو ...تویی ک همیشه بهتراز جانم بودی ب غار غار آنها می رقصی ... وپیش چشمان من بی من با جیر جیرکهای بی هویت لانه می سازی ... وخودرا بی تفاوت بمن ب هر بی بهونه ای بر تار عنکبوتانی می آویزی ... تنهایت می گزارم ...تنهایت میس گزارم تا سرت پس خوردن ب سنگ ناامیدی ... دیگر شانه ای برای استراحت و موهایت دستی برای نوازش نداشته باشند ... تدرود ...بدرود بتویی ک نه جواب کلامم دادی و ارزش نگاهم دانستی ... خدا نگهدار همگی ...!!!