26 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
15.79 kb
کیفیت:
250×372
{total} بازدید:
1
زندگی سخت نیست ٬ غم سختش میکند... دلها تنگ نیست ٬ انتظار تنگش میکند... عشق قشنگ است ٬ دروغ زشتش میکند... دل هیچکس از سنگ نیست ٬ " روزگار سنگش میکند...