26 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
11.36 kb
کیفیت:
220×165
{total} بازدید:
1
شهیدان نظاره گر ما هستند که ببیند چگونه از وطن وعزت وسر بلندی ایرا ن دفا ع می کنیم ما با حضور خود در انتحابات نشا ن می دهیم ایرانی هستیم وبر ایرانی بودنمان افتخار می کنیم وجان فدای ایران عزیز می کنیم ودشمن بداند که خون شهیدان ارامش واسایش را برای ملت عزیز ایران سر بلند به ارمغان اورده است ما راه شهیدان را ادامه می دهیم وبرای سر بلندی کشور عزیزمان در انتخا بات همه در کنار هم با انتخاب فرد اصلح حماسه دیگر ی می افرینیم وعده ما جمعه پای صندوقهای رای گیری زنده باد ایران عزیز وسر بلند