26 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
6.34 kb
کیفیت:
225×225
{total} بازدید:
1
از گلستان من جدا مشو با کسی دلبر تو اشنا مشو درمیان رقیبان تورها مشو کنارم باش تو بی وفا مشو دل دادم که دلستانم باشی تو دلبر همان داستانم باشی تو د ل مرا مشکن ای نگارم مگر ندیدی تو این روزگارم جمال توکه اهل مرام ووفایی چرا دلبر می کند زتو جدایی