0 views

With

File Size

38.14 Kb

Dimension

480 x 640

Description

رفتنت
دردی را
درمان نمی کند
بمان
بمان و
زخم هایم را
مرهمی باش
زخم هایی که
تنها
برای التیام
دست های تو را می شناسند ...!...View More
reyhan(ناظرارشد)
بسیار عالی
امیر طاها
ممنان دا ...!