27 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
40.56 kb
کیفیت:
480×616
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
گر بگويم عاشقم با من مدارا ميكني يا كه بازم مثل سابق عشق و حاشا ميكني؟ گر بگويم بي تو ميميرم چه حالي ميشوي يك نفس اي عشق من ، با عاشقت تا ميكني؟ من دواي درد خود را در تو ميبينم فقط اي طبيب اشنا من را مداوا ميكني؟ اي دل ديوانه ام ديگر نميخواهد تورا باز شوري ميزني او را تمنا ميكني ؟ گر بگويم تا نفس دارم تورا ميخواهمت باز با يك خنده مارا از سرت وا ميكني؟