27 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
27.45 kb
کیفیت:
500×509
{total} بازدید:
1
ﺍﯾﻨـــــﺠﺎ ﻣﯿــــﮕﻮﯾﻨﺪ؛ ﺑـﺮﻭ ﺩﻋﺎﯾﺖ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﻓﻼﻧـﮯ ﺑـــﮕﻮ... ﭘﯿﺶ ﺧــــﺪﺍ ﺁﺑــــﺮﻭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺷــﺎﯾﺪ ﺩﻋﺎﯾــﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ... ﺧـــــــــــــــــــــﺪﺍﯾـــــــــــــــﺎ؛ ﻧﮕﻮ ڪﻪ ﭘـــﺎﺭﺗـﮯ ﺑﺎﺯے، ﺑﻪ ﻋـــﺮﺵ ﻫﻢ ﺭﺳــﯿﺪﻩ... ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ، ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺩﯾــــــــــــــــــــــﻮﺍﻧﻪ، ڪــــــﺎﻓﺮ ﺷـــﺪﻩ ﺍﻡ... ﻓﻘـــــــﻂ...☞ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻣﯿــﺸﻨﺎﺳﻢ ﻭ ﺑﺲ..