27 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
404.1 kb
کیفیت:
500×501
{total} بازدید:
1
بلاتکلیفم به اینکه قهری هنوز؟! دلخوری هنوز؟! دلتنگم میشوی هنوز؟! برایت مهمم هنوز؟! این سوالها را من هر روز در دلم از تو می پرسم... بلاتکلیفم میان دو کلمه آره یا نه ؟ اما فقط میدانم که می خواهمت هـنـــــــــــــــــــــــوز....