Let it Snow
27 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
54.07 kb
کیفیت:
555×519
{total} بازدید:
1
. تابحال ، از عسل ِ چشم کسی مَست شدی ؟!!.. تا بحال ، عاشق ِ دیـوانـه ی سرمست شدی ؟.. من همان عاشق ِ دیوانه ی سرمست ِ توأم!!!!.. تـو بـه اندازه ی من پای کسی هـرز شدی ؟.. وقتی از خلسه ی آغوش ِ تـو بر می گردم!!!!.. تـو هم آشفته ی آن بوسه ی بی مرز شدی ؟.. من که از دوری تـو تـار ِ دلم می لـرزد!.. تو هم اندازه ی من این همه دلتنگ شدی ؟.. هوس ِ خواستنت ، مثل ِعسل شیرین است.. تو بگو ، عاشق ِ این قلب ِ پُر از درد شدی ؟