27 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
44.39 kb
کیفیت:
500×616
{total} بازدید:
2
گل شکفت و آن گل رخسار یاد آمد مرا سرو دیدم آن قد و رفتار یاد آمد مرا صبح دیدم طره ی شبنم به روی برگ گل زان لب و دندان گوهر بار یاد آمد مرا چون بطرف گلسِتان آمد سحر باد صبا از نسیم روح بخش یار یاد آمد مرا روی گل دیدم گریبان چاک کردم غنچه را هر زمان کان سرو خوش رفتار یاد آمد مرا