27 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
80.46 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
27
{total} بازدید:
4
کووفت جوونیت
| miss nsm |
تو راستکی میخاسی منو بزنی منم قهلم خخخخ
sirvan.kh
کجاشو دیدی نسیم کبابت میکنم صب کن حالا دارم برات خخخخخخخخخخ
| miss nsm |
یاامام خمیتی ادرکنی خخخخ مضلوم گیر اوردی؟؟هان هان هان هان؟؟
sirvan.kh
خخخخخخخخخ یکی تو مظلومی یکی همسایتون هان هان هان
| miss nsm |
چیع؟؟ب پسراهمسادمون خسودی میکنی خخخخ هان هان هان؟؟بیام کچلت کنم دورهمی بخندیم خخخ
sirvan.kh
خخخخخخخخخخ معلومه خودت کچلی حسودی نکن برو پسر همسایه رو کچل کن خخخخخخ
| miss nsm |
پسرهمسادمون خودش کچلش هس طلفکی سربازه خخخخ تورو موخام کچل کنم هاهاهاهاهاها
sirvan.kh
خخخخخخخخخخ دلت بسوزه پس نسیم نمیتونی کچلی
| miss nsm |
میزنم همین وسط سایت نصفت میکنمااا خخخخخخخخخخخخخ گازت بگیلم؟؟
sirvan.kh
اگه میتونی بیا نصفم کن گازم بگیر کچلی نسیمی خخخخخخخخخ