27 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
477 kb
کیفیت:
803×792
نظرات:
36
{total} بازدید:
5
به به ....جای همتوووون خالی عزیزان😊😊😊😊
رویا(ناظرارشد
همرام کیه؟؟؟؟؟؟
حمید حامی
شما کی میخواین منو باور کنین.خخخخ
حمید حامی
دقیقا.زیاد به مانتوها زل نزنین باز توی خرج میفتین.خخخخ
رویا(ناظرارشد
😐😐😐😐😐😐
رویا(ناظرارشد
ما که اخامون اوفته هل جی میخای بخل😊😊😊😊
حمید حامی
شوخی کرده احتمالا.جوگیر شده بوده.کارش گیر بوده.خخخخخ
رویا(ناظرارشد
خاهری این اخاههه پ دلوخ گفته بلا منم یه دونه پیدا تون
حمید حامی
تقصیر منه که نیومدم از اونور خیابون انگشت کنم توی غذاهاتون.خخخخخ
رویا(ناظرارشد
😏😏😏😏😏😏😏
حمید حامی
مگه هر کی خانوم نبود آخاهه؟