27 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
63.28 kb
کیفیت:
640×621
نظرات:
22
{total} بازدید:
2
بیووو گازیت گرفتم هاهاهاهاها خخخخ
| miss nsm |
اره خخخ
sirvan.kh
چه خوب بولو گازش بگیر دیگه کچلی خخخخخخخخخ
| miss nsm |
نووچ تولو موخام گاز بیگیلم
جمال فرهنگ
نه میدونم شوخی می کنی چون مهر ومحبت ومهربونی وصداقت ریشه انسانیت است
ĦѦღi∂ɛн(مدیر
یکی دیگم اون دستش درس کن
جمال فرهنگ
نه گاز نگیر دل که سنگ نیست مگر محبت برایت قشنگ نیست تو اصلا دلت که دورنگ نیبست
sirvan.kh
اخا من گاز ندوس داییت دوس بولو داییتو گاز بگیر افرین کچلی
| miss nsm |
سیروان بلم دلس بوخونم شام بوخولم بیام گازیییت میگیلم خخخخ
sirvan.kh
بولو دلستو بخون کچل منم برم دیرم شد بیای خودم گازت میگیرم اونم انبری که یادت نره
| miss nsm |
فعلنی خخخ