در این تصویر:
اضافه شد:
4 آبان, 1396
سایز فایل:
11.82 kb
کیفیت:
284×178
بازدید ها:
1
زما نی در این کشور ما جنگ بود
در خانه نشستن برایمان ننگ بود
لباش رزم بر تنمان چه قشنگ بود
گرچه این دلمان بهر کربلا تنگ بود
وجودما همیشه پاک بی نیرنگ بود
گرچه دشمن ماهمیشه دورنگ بود
همیشه شب حمله شب دیدار بود
نور عشق در چهره همه پدید ار بود