28 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
28 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
257.94 kb
کیفیت:
500×500
{total} بازدید:
1
❄️|• #هَروَقتـ خواستیـ ❄️|• #خودکُشے کُنے💊💉 ❄️|• #بِھ اینـ فِکر کُنـ تو بودونَبودِتـ ❄️|• #وآسِھ کَسے مُہِم نے👌🏻 ❄️|• #پَسـ بیخیآلـ شو👅🖕🏿