29 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
21.6 kb
کیفیت:
500×411
{total} بازدید:
1
گفته بودم که برایت غزلی خواهم گفت تکیه دادم به تو وُ گرم در آغوش دلت خوابم برد...