29 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
56 kb
کیفیت:
480×480
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
راز عشاق اگر گوشه میخانه نبود حرمت میکده را این همه افسانه نبود گر نمی کرد تبسم بر عاشق معشوق جان عاشق گر و خنده مستانه نبود آمد از جانب لیلی بر مجنون پیغام ورنه مجنون به خدا این همه دیوانه نبود شمع اگر جلوه نمیکرد به هرمحفل و بزم سوزش عشق به بال و پر پروانه نبود آتش عشق اگر در دل من شعله نداشت روز و شب چشم و دلم بر در این خانه نبود دانه خال تو گویند که دام است ولی مرغ دل بال نمی زد اگر این دانه نبود
adanae
زیبااااااااا