29 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
74.1 kb
کیفیت:
500×624
{total} بازدید:
1
غم خوردن این جهان فانی هوسست از هستی ما به نیستی یک نفسست نیکویی کن اگر ترا دست رسست کین عالم یادگار بسیار کسست