29 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
38.6 kb
کیفیت:
600×415
نظرات:
2
{total} بازدید:
2
شهـــــــاﻣﺖ ﻣﯿﺨــــــــــﻮﺍﻫﺪ .. .. ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ... شـــــــــــایـــــــــــــــد ... ﻫﯿﭽـــــــــــﻮﻗﺖ ﻫﯿـــــــﭻ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻬـــــــــــــــﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــــــد:)
جمال فرهنگ(را
وقتی دل مهر ومحبت وعاطفه ومهربونی وصداقت ببیند نا خدا گاه دلباخته این همه لطف وصفا میشود هرچند که این قسمت بر او نمی گنجد
adanae
خیلی دل و جیگر میخاد