Let it Snow
30 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
14.36 kb
کیفیت:
268×372
{total} بازدید:
1
من آمـده ام از لـب تــو ، قـند بســازم از قصه ی دلــدادگی ام ، پـند بسازم دارم نگـران می شـوم از طول جدایی با غصه ی دوریّ تو تا چند بســازم ؟ باور کن عزیـزم، دلم آنقدر که تنگ است میخواهم از این سینه، کمربند بسازم من زیر فشار غم تو.. صخره ام ، اما باید که از این صــخره دمـاوند بسازم من آمده ام جان بدهم.. عشق بگیرم از این همه انـکار تو.. سوگند بسازم من آمــده ام تــا کـه به امــید خـداوند از گریــه ی شبهای تو لبخند بسازم