30 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
13.28 kb
کیفیت:
263×372
{total} بازدید:
1
از کن ناز که باز از همه کس نازتری دلبری عشوه گری شوخی و طنازتری راز زیبایی خلقت همه در جلوۀ توست ناز کن ناز که هم رازی وهم نازتری باز کن چهره که از شرم عرق ریزد گل ای که زیباتر و رعناتر و ممتازتری بیتِ ابرویِ تو سَر بیتِ کدامین غزل است ؟ تو بگو کزهمه کس قافیه پردازتری شهر زیبای تو صد طعنه زند بر شیراز تو خود از «حافظ» شیراز غزل سازتری بال پرواز تداعی شود از نغمۀ تو تو زهر بلبلی خوش نغمه خوش آوازتری بگو ای چشم چه گفتت مگر آن لحظه ترا هر چه پاک ات بکنم بازتری بازتری