Let it Snow
30 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
18.5 kb
کیفیت:
398×372
{total} بازدید:
1
مهر ومحبت همیشه اندوخته همه مخلو قات خداوند است حتی پرندگان کوچک که وجودشان دارای مهر ومحبت است خصلت خوب وزیبای مهر ومحبت ومهربونی ریشه زند گانی است واز مهر ومحبت ومهربونی وصداقت عشق بنیاد می شود