Let it Snow
30 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
73.95 kb
کیفیت:
600×804
نظرات:
3
{total} بازدید:
2
زن کیست؟؟ هر مردى باهر منزلتى که باشى!! هنگامی که نخستین لحظات حیاتت آغاز میشود؛ در شکم یک زن هستی... هنگامی که گریه میکنی؛ درآغوش یک زن هستی... هنگامی که عاشق میشوی؛ درقلب یک زن هستی... زن {اصالت} است نه هدفی برای {اسارت} تقدیم به کسانی که از جنس فرشته اند