الهام
October 30, 2017
3 views

With

File Size

115.6 Kb

Dimension

400 x 400
hossein
خواهش میکنم.خدا رو شکر
محیــا( ناظر)
چوخ ممنوووووون
hossein
همون که شما میگین.خخخخ
محیــا( ناظر)
چوخ ممنون = خیلی ممنون / میخایید بگید خیلی ممنون ؟ خخخخ
hossein
آره همون ساغول.خخخخ
میلاد
چوخ ساغول
محیــا( ناظر)
ساغول = متشکرم ( جواب چوخ ممنون و ساغول میشه خواهش الیرم یعنی خواهش میکنم
hossein
وای چه سخته آذری.خخخخ
محیــا( ناظر)
آره زبون ما خیلی سخته اگه کسی یاد بگیری انگاری هنری داره
hossein
خخخ.ایول