30 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
82.54 kb
کیفیت:
640×640
{total} بازدید:
1
بهرامتحان ای دوست گرطلب کنی جانرا آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی بی وفا نگار من می کند به کار من خنده های زیر لب عشوه های پنهانی