31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
59.65 kb
کیفیت:
500×625
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
به دیدن تو همه ذره های من شد چشم و چشــم ها همه سر تا به پا تماشا شد تمــام منظره پوشیده از تـو شد ، یعنـی جهان به چشم دل من دوباره زیبا شد