Let it Snow
31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
209.32 kb
کیفیت:
464×562
{total} بازدید:
1
لهجه ات روی نمک را بخدا کم کرده "سنه قوربان اولارام" ازلب تو شیرین است🌺 ‎‌‌‌‌🦋💓🦋💓