31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
411.85 kb
کیفیت:
479×477
{total} بازدید:
2
تو اگر میدانستی تو اگر می فهمیدی که چه دردی دارد که چه زجری دارد خنجر از دست عزیزان خوردن از من آهسته نمی پرسیدی : آه ای دخترچرا تنهایی….