Let it Snow
31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
261.2 kb
کیفیت:
1440×2147
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
من آمده ام دیدن تو وای اگر ک تو نباشی ... دشنام دهم پیرو جوان را اگر خانه نباشی ... خواهم ک تورا دیده بگویم کرمی کن ... وای اگر در واکنی با چادرو پوشیده نباشی ... روزی ب درازا بگازم لپ تو را من ... گر خنده رو و عاشق و دیوانه نباشی ... گفتم سخن ازروی گزاف بسیارمن ... تا حسودو بدجنس و نالان تونباشی ...! ..............خخخخخخخخخخخخخخخ................
reyhane(ناظر)
دوست دارم حسود باشم