31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
358.23 kb
کیفیت:
1395×2494
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
در معرکه ی عشق آمدم اما تو نبودی ... من بهر دیدار تو آمدم اما تو نبودی ... همه فکرم شب و روز شده دیدن رویت ... من بشوق دیدن تو آمدم اما تونبودی ... شب را ب سحر شوق تو بسرم بود ... صبح آمدو من خنده کنان باز تو نبودی ... ای بی خبر از حرف و حدیث دگران ... اویی ک همه در پی اویند تو نبودی ... من گر جمع شوم تا با تو توانم نرسد ... آنکس ک مرا جزر گرفت باز تو نبودی ... تو در همه ایام ب حسابو ب کتابی ... مردم ک مراجمع وتفریق بکردندتونبودی ... صد مسئله وصد مشق نوشتم بهرت ... آن لحظه آخرنوشتی همه بودند تو نبودی ... من مسئله ساز همه ی شهرو دیارم ... گفتی دم آخر ک مسئله من تو نبودی ... خخخخ صد خنده براین حرف کنم من ... گفتی ک ازاول حرف وسخن من تو نبودی ...!