Let it Snow
31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
38.43 kb
کیفیت:
500×331
{total} بازدید:
1
به دیدن تو همه ذره های من شد چشم و چشــم ها همه سر تا به پا تماشا شد تمــام منظره پوشیده از تـو شد ، یعنـی جهان به چشم دل من دوباره زیبا شد