Let it Snow
31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
70.68 kb
کیفیت:
500×625
{total} بازدید:
1
مـن چیزی از عشـق مـان بـه کسـی نـگفته ام ! آنهـا تــو را هنگامی کـه در اشکهـایِ چشمم، تـن مـی شسته‌ای، دیده‌انـد . .!