Let it Snow
31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
25.16 kb
کیفیت:
500×853
{total} بازدید:
1
کـاش دل هایمـان رفتـگری داشـت که هـر شـب با دلـی سـیر، خـاطره هـای خشـکیده را، جـارو میـزدُ میبرد !