Let it Snow
1 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
1 خرداد, 1396
سایز فایل:
99.23 kb
کیفیت:
986×1024
{total} بازدید:
1
بیشتر سردردها بخاطر کم خوردن آب است ! مغز ما درون یک کیسه مایع قرار دارد که مانع از برخورد آن به جمجمه میشود ، وقت کم آبی مغز به جمجمه برخورد میکند که این امر باعث سردرد میشود