8 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
8 آبان, 1396
سایز فایل:
29.99 kb
کیفیت:
500×500
بازدید ها:
1
💕 خوب بودن را فراموش نکن!
انسان های بزرگ
ازخودشان توقع دارند و
انسان های کوچک ازدیگران...
اگرکسی خوبی های تورا فراموش
کرد
توخوب بودن را فراموش نکن❤ ️