8 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
8 آبان, 1396
سایز فایل:
38.38 kb
کیفیت:
500×514
بازدید ها:
1
مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه میگذرد
عاشق آن خاطراتی هستم که
تصادفی از ذهنم عبور میکنند
و باعث لبخندم میشوند!