1 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
1 خرداد, 1396
سایز فایل:
16.32 kb
کیفیت:
500×482
{total} بازدید:
1
"چیزے نیست" ڪلمـہ ایست ، ڪـہ آن را میگوییم ... وقتے ڪـہ درونمان ، لبریز از "همـہ چیز" است ...