8 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
8 آبان, 1396
سایز فایل:
70.46 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
1
بازدید ها:
1
با زبان بغض از دنیا شکایت می‌کنم
از لب خندان مردم نیز، حیرت می‌کنم
از گِلی دیگر مرا شاید پدید آورده‌اند
در کنار دیگران احساس غربت می‌کنم
سرگذشتم بس که غمگین است حتیٰ سنگ‌ها
اشک می‌ریزند تا از خویش صحبت می‌کنم
REZA
عدل تو زمانه را نگهدار بس است
تایید تو دین و ملک را یار بس است
چون کار جهان کلک تو می‌دارد راست
تا هست جهان کلک تو بر کار بس است