1 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
1 خرداد, 1396
سایز فایل:
41.38 kb
کیفیت:
640×636
نظرات:
14
{total} بازدید:
3
😅😂
Hamishe bahar
والا
جمال فرهنگ(را
والا سحر خانم یعنی بنده گزاف فرمودم اره
رویا(ناظرارشد
😅😅😅😅😅😅
roza-rezvani
نه...گزاف نفرمادی اماهمه پسرایکی نیستند
جمال فرهنگ(را
خوب هر کس اخلاق وخصوصییات خودش را دارد ولی نظر من اینه پسرها باید اهل خوبی ومحبت وصداقت ومفا ومهربونی باشند
roza-rezvani
این پسربیشترشبی خجالتیاست
جمال فرهنگ(را
بله پسر باید حرمت نگه دارد وارش دوستی ورفا قت را بداند وبا حرفهای بیهوده مانع دوستی ورف قت دوستان نشود ارزش انسان به ادب وشخصییت اوست نه به خجالتی بودنش
roza-rezvani
بله ممنون