محیــا( ناظر)
October 30, 2017
1 view

With

File Size

6.08 Kb

Dimension

267 x 189

Description

داداشی چیزی بهت بگم دعوام نمیکنی ؟
,  and 3 others likes this.
امیر طاها
امیر طاها
می کشمت ...خخخخخ ...!
میلاد
خخخخخخخخ
محیــا( ناظر)
خخخخخخخخخخخ وای زدی به پام اول بپرس چیه بعد منو بکش دیگه
امیر طاها
عاها ...راس میگیا ...خب اگه مرده نشده هستی بگو بینم چی شده ...باز چ دسته گلی پرپر کردی تووووو ...!؟؟
reyhan(ناظرارشد)
خخخخخخخخخخخخخخخخخ
امیر طاها
چته چرا می خندی ...تورم میکشمت دا ...!
reyhan(ناظرارشد)
چون من میدونم میخواد بهت چی بگه واسه همین خندم گرفت
محیــا( ناظر)
چشم دیشب سوار تاکسی شدم کرایه رو میخاستم به راننده بدم بهم گفت یالا منم بهش گفتم قولاغلارو سالا خخخخخخخخخخ اولین بارم بود تکرار نمیشه دیگه
میلاد
ینی چی؟؟؟؟؟؟
امیر طاها
خخخخخخخخخ ...درد نگیری ...مردم ازخنده ...هیچی نگف بهت عایا ... من بودم کلتو می کندم ...گوشاتم می کشیدم ...خخخخخخ ...!
محیــا( ناظر)
تو فارسی ترجمه ای نداره تو ترکی معنی داره میلاد
میلاد
اهوم خخخخخخخ مگه میشه
امیر طاها
میلاد جان ینی گوشاتو آویزون کن ...مثه خرگوش مثلن ...خخخخخ ...!
شبنم
عالی