1 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
1 خرداد, 1396
سایز فایل:
16.69 kb
کیفیت:
299×372
{total} بازدید:
1
صفر عاشقي: تمام دارایي مڹ قلبي است ڪه درسینه دارم و براے تو مي تپد درایڹ ساعت 00:00 آنرا به تو تقدیم میڪنم که نیستی.