8 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
8 آبان, 1396
سایز فایل:
44.97 kb
کیفیت:
540×810
نظرات:
1
بازدید ها:
1
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن
تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی
سعدی