8 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
8 آبان, 1396
سایز فایل:
31.21 kb
کیفیت:
719×566
بازدید ها:
1
دقت کرده اید موقع گرفتن ناخن تکه های آن مثل موشک به هوا پرت می شوند؟🤔
نوک ناخن ها و لبه تیز ناخنگیر را خیس کنید و به همین سادگی دیگر تکه های ناخن این ور اون ور پرت نمی شوند.
1 Liked
 خوششان آماده از این