رضا
October 30, 2017 in رضا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

41.56 Kb

Dimension

540 x 749

Description

مَنعَم مکن ز عشق وی
ای مُفتی زمان
معذور دارمت
که تو او را ندیده‌ای
حافظ
شبنم
عالی
رضا
ممنونتم جاوید خان بزرگوار
NASIM
لايک
رضا
مرسی نسبم
reyhan(ناظرارشد)
عالی
رضا
ممنونم ریحانه خانم