Let it Snow
4 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
4 خرداد, 1396
سایز فایل:
43.55 kb
کیفیت:
500×963
نظرات:
3
{total} بازدید:
2
قدیم تر ها، آن روزهایی که تلگرام و اینترنتی درکار نبود.. خرداد پایانِ دبیرستان و دانشگاه بود و پایانِ خیلی از عشق ها... فقط یک ماه نبود.. هر روزش،هرساعتش غنیمتی بود برای خودش.. برای قرارهای پنهانی،برای رد و بدل کردنِ جزوه هایی که چاپارِ عشق بودند! فکرِ اینکه سه ماه بعد،با جعبه ی شیرینی بیاید و همه برایش آرزوی خوشبختی کنند. یا انتقالی گرفته باشد و هرگز نبینی اش،ترسی بود. که زمانِ غرق شدن در چشمهایش را از ثانیه به دقیقه ها تبدیل میکرد! لطفاً و خواهشاً این خرداد را باهمان ترس... با همان شوق... عاشقی کنید...